Om Skolportalen

Skolportalen är en webbplats där du som elev, personal och vårdnadshavare loggar in och hittar de kommunala skolornas pedagogiska system och tjänster. Du loggar in en gång och kommer åt alla system du är kopplad till.

Så här loggar du in i Skolportalen

Vad finns i Skolportalen?

Som elev kan du:

 • ta del av bland annat din kunskapsutveckling och utvecklingssamtal (Unikum och itslearning)
 • få aktuell information (Unikum och itslearning)
 • använda olika digitala läromedel (Matteappen, Studentlitteratur, NE och Gleerups)
 • få digitala läromedel upplästa och översatta till olika språk (Inläsningstjänst, Studi och Binogi)
 • se filmer och lyssna på ljudprogram (Sli Play)
 • skapa filmer, tecknade serier och tankekartor (Creaza)
 • se ditt schema (Skola24)
 • anmäla frånvaro om du är 18 år (Skola24)
 • ändra dina kontaktuppgifter för mail och telefon om du är 18 år (Lämna kontaktuppgifter)

Som personal kan du:

 • göra pedagogisk dokumentation, skriva omdömen och dokumentera särskilt stöd (Unikum och itslearning)
 • skicka ut information till barn/elever och vårdnadshavare (Unikum och itslearning)
 • använda olika digitala läromedel, få dem upplästa och översatta till olika språk, där det finns möjlighet (Inläsningstjänst, Studi, Binogi, Matteappen)
 • visa filmer och spela upp ljudprogram (SLI Play)
 • skapa filmer, tecknade serier och tankekartor (Creaza)
 • se närvaro, rapportera frånvaro och närvaro för barn och elever (Tempus och Skola24)
 • se schema för dina elever (Skola24)
 • se schema som vårdnadshavare lämnat in (Tempus och Skola24)

Som vårdnadshavare kan du:

 • ta del av ditt barns lärande genom bland annat pedagogisk dokumentation och omdömen (Unikum och itslearning)
 • få aktuell information från förskolan/skolan (Unikum och itslearning)
 • anmäla frånvaro för ditt barn och få frånvarouppdateringar (Tempus och Skola24)
 • lägga in eller ändra schema (Tempus och Skola24).
 • ändra dina kontaktuppgifter för mail och telefon så att du kan få aktuell informationen och bli kontaktad vid behov (Lämna kontaktuppgifter)

Fram till den dagen då ditt barn fyller 18 år kan du nå de digitala system och tjänsterna som nämns ovan. Därefter har du inte längre tillgång till Skolportalen.

Mer om skolportalen