Om Skolportalen

Vår Skolportal fungerar så här:

Skolportalen är en webbplats där du loggar in och hittar alla de digitala verktyg som våra verksamheter använder i dialogen mellan skola, vårdnadshavare och elever. Du loggar in en gång och kommer åt alla system du är kopplad till.

Varför har vi Skolportalen?

Ett av skolans mål är att ha en god dialog med er vårdnadshavare. I läroplanen för skolan står det att IT ska användas som verktyg för kunskapssökande, lärande och kommunikation.

Vad finns i skolportalen?

Systemen som finns i Skolportalen har till syfte att stödja både det pedagogiska och administrativa arbetet. I Skolportalen finns idag de verktyg vi redan använder;

  • Unikum
  • Itslearning
  • Skola24 (kontakta din skola för information)

Successivt kommer Skolportalen att fyllas på med fler digitala tjänster, till exempel digitala läromedel.

Innehållet i Skolportalen varierar beroende på skolform och målgrupp.

Var hittar jag skolportalen?

Genom att logga in på ett och samma ställe får man tillgång till allt man behöver. Skolportalen hittar du på adressen www.helsingborg.se/skolportalen.

Hur loggar man in?

Vårdnadshavare går till skolportalen och loggar in med hjälp av e-legitimation eller Bank-ID. Vi rekommenderar mobilt bank-id.
Elever och personal loggar också in från denna sida och använder då samma inloggningsuppgifter som när de loggar in på datorn på förskolan/skolan.

Om vårdnadshavaren inte har e-legitimation eller Bank-ID?
Kontakta din skola