Välkommen till Skolportalen

Skolportalen för Helsingborgs kommunala skolor ger möjlighet för barn, elever och vårdnadshavare att när som helst ta del av sin förskolas eller skolas verksamhet. Skolportalen fungerar bäst i webbläsarna Microsoft Edge och i Google Chrome.

Elever och personal

Elever och personal loggar in med sina AD-uppgifter som staden tillhandahåller. Exempel på användarnamn för elev är 920202tt och för en personal Tete1010.

Vårdnadshavare

När du går in som vårdnadshavare finns tre olika alternativ:

1. E-legitimation via BankID (även mobilt)
2. Freja eID
3. Användarnamn och lösenord

Vi rekommenderar mobilt bank-id.

Mer information om e-legitimation och bank-id hittar du här. Om du har problem med installationen eller användningen av din e-legitimation kontaktar du den leverantör som har utfärdat e-legitimationen.

För att gå in med användarnamn och lösenord kontaktar du ditt barns förskola/skola för information.

Läs mer om Skolportalen