Välkommen till Skolportalen

I Skolportalen för Helsingborgs stads skolor kan du som elev, personal och vårdnadshavare när som helst ta del av din förskolas eller skolas verksamhet. Här når du de flesta av dina pedagogiska system och tjänster.

Skolportalen fungerar bäst i webbläsarna Microsoft Edge och i Google Chrome.

Elev

Logga in

Logga in med de uppgifter som du fått från skolan. Exempel på användarnamn är 920202tt.

Vårdnadshavare

Logga in

Det finns tre olika alternativ för att logga in:

  • BankID (även mobilt)
  • Freja eID
  • Användarnamn och lösenord (när du saknar möjlighet till e-legitimation, kontakta förskolan/skolan för information)

Personal

Logga in

Logga in med de uppgifter som du fått från din rektor. Exempel på användarnamn är Tete1010.

Mer om skolportalen