Välkommen till Skolportalen

Skolportalen för Helsingborgs kommunala skolor ger möjlighet för barn, elever och vårdnadshavare att när som helst ta del av sin förskolas eller skolas verksamhet.

När du går in som vårdnadshavare finns tre olika alternativ:

1. E-legitimation via BankID (även mobilt)
2. Freja eID
3. Användarnamn och lösenord

Vi rekommenderar mobilt bank-id.

Mer information om e-legitimation och bank-id hittar du här. Om du har problem med installationen eller användningen av din e-legitimation kontaktar du den leverantör som har utfärdat e-legitimationen.

För att gå in med användarnamn och lösenord kontaktar du ditt barns förskola/skola för information.

Läs mer om Skolportalen