Löst Inloggningsproblem – Skolportalen

Problemet löst  kl 12.13 tisdagen den 14 maj

Vi har just nu problem med kopplingarna till AD:t vilket innebär att elever och personal kan misslyckas med inloggning till Skolportalen

Mer om skolportalen